Μήνυμα Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη νέα, αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Υλοποιώντας την αποστολή και το όραμα της Υπηρεσίας Ενέργειας, για δημιουργία μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της οικονομίας αλλά και για μέγιστη αξιοποίηση των εγχωρίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σκοπεύουμε στο να αξιοποιούνται παράλληλα όλες οι ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία για βελτίωση της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η προσπάθεια μας για εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες, επίκαιρες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες για θέματα ενέργειας αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών, στόχο έχει να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου.

Είναι εξάλλου βέβαιο πως η σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών, συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τις πράσινες τεχνολογίες, αναδεικνύοντας το σημαντικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, στην εξοικονόμηση πόρων και στη μείωση του κόστους της ενέργειας.

Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, έχουμε ως κράτος αλλά και κοινωνία, θέσει φιλόδοξους στόχους ώστε οι επόμενες γενιές να μεγαλώνουν σε μια χώρα όπου η ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, η κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα, εφαρμόζοντας αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης και η ατμόσφαιρα είναι απαλλαγμένη από επικίνδυνους για την υγεία ρύπους.

Εκ μέρους μου και του προσωπικού της Υπηρεσίας Ενέργειας, σας ευχόμαστε καλή και ευχάριστη πλοήγηση.

 

Χαράλαμπος Ρούσος                                                                                                                                                                                                                                                        Αναπληρωτής Διευθυντής