Μείωση κατά 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου