Επικοινωνία


Διεύθυνση:

Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421, Λευκωσία, Κύπρος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

EnergyService@mcit.gov.cy

Τηλέφωνο:

22409303

Ιστοσελίδα Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας:

www.mcit.gov.cy

Χάρτης & Οδηγίες


Φόρμα Επικοινωνίας